buldozer intr-o cariera de piatra

Unde ne gasiti

445200 Negreşti Oaş str. M.Eminescu nr.3

Mobil.
    0744 841 356, 0740 469 269

Tel/fax:

    0261853 750

Fax automat
    0361 811 522

Email:

    office@prominexgrup.ro

 

Harta judetului satu mare

[+] click pentru versiunea marita

Termeni si conditii de folosire a siteului

Întregul conţinut al acestui site este proprietatea S.C Prominex Grup SRL şi/sau a clienţilor săi. Dreptul de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală protejează conţinutul site-ului.

Conţinutul sitelui www.prominexgrup.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, publicat, afişat, transmis sau înregistrat sub nici o formă sau folosind orice tip de mijloace, inclusiv fotocopierea sau înregistrarea electronică sau mecanică, dar nelimitându-se la acestea, şi nu poate fi folosit pentru a crea materiale derivate din acesta fără acordul prealabil, în scris, al S.C Prominex Grup SRL, respectiv al clienţilor săi.

Conform legilor române, încălcarea acestor condiţii reprezintă o infracţiune. Prominex Grup şi orice alt nume de produs sau serviciu aflat în conexiune cu Prominex Grup sunt mărci ale S.C Prominex Grup SRL. Prominex Grup nu poate avea nici un control si nu îsi asumă nici o responsabilitate privind conţinutul oricăror altor web site-uri care pot fi accesate folosind site-ul www.prominexgrup.ro. Prominex Grup nu poate fi acuzat că aprobă conţinutul acestor site-uri. Prominex Grup îşi rezervă dreptul de a bloca accesul prin intermediul site-ului www.prominexgrup.ro, către acele domenii Internet care pot avea conşinut ilegal sau dăunător, sau care pot fi folosite pentru anumite scopuri în prejudiciul Prominex Grup sau al serviciilor noastre, sau în prejudiciul clienţilor săi şi respectiv al serviciilor acestora. Violarea sistemelor www.prominexgrup.ro sau a securităţii reţelei sunt interzise şi pot duce la răspundere civilă sau penală. Vom investiga incidentele privind violările securităţii sistemului sau ale reţelei şi vom colabora cu poliţia şi alte organe legale în astfel de investigaţii.

Exemple de violări ale securităţii sistemului sau ale reţelei includ, dar nu se limitează la acestea:

a) accesul sau folosirea neautorizată a datelor, sistemelor sau reţelelor inclusiv orice încercare de a verifica, cerceta sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau reţea sau de a viola securitatea sau măsurile de autorizare, fara acordul expres al proprietarului sistemului sau reţelei;

b) monitorizarea neautorizată a datelor sau traficului pe orice reţea sau sistem fără autorizarea expresă a proprietarului sistemului sau reţelei.

La înştiinţarea oricăror reclamaţii în legătura cu oricare dintre faptele enumerate mai sus, Gebs va colabora şi va ajuta poliţia si organele legii pe parcursul desfăşurarii investigaţiilor, pentru a pune capăt unor astfel de abuzuri si violări.