buldozer intr-o cariera de piatra

Consultanta in domeniul Mediului si Apelor

 • Autorizatii de Mediu
 • Studii de impact
 • Avize/Autorizatii pentru gospodarirea apelor

Citeste mai mult...

Consultanta si proiectare in domeniul Resurselor Minerale

  Documentatii complete pentru obtinerea PERMISELOR DE EXPLOATARE

 • Documentatii pentru instituirea perimetrelor de exploatare
 • Intocmirea Planului de refacere al mediului si Proiectului tehnic de refacere a mediului
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de urbanism
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de constructie
 • Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Avizului/Autorizatiei de gospodarire a apelor
 • Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Avizului / Autorizatiei de mediu
 • Documentatii complete pentru obtinerea LICENTELOR DE EXPLORARE

 • Documentatii pentru instituirea perimetrelor de explorare
 • Intocmirea Dosarului de participare la licitatie
 • Intocmirea planului de refacere a mediului
 • Intocmirea Rapoartelor anuale de explorare si a Raportului final al explorarii
 • Calcului rezervei geologice si intocmirea documentatiei de omologare a acesteia
 • Documentatii complete pentru obtinerea LICENTELOR DE EXPLOATARE

 • Studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zacamantului, ce va cuprinde si planul initial de incetare a activitatii
 • Planul de dezvoltare a exploatarii
 • Studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu
 • Planul de refacere a mediului si proiectul tehnic
 • Studiul de evaluare al impactului social si planul de atenuare a impactului social
 • Documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, exploatare si dezvoltare.

  Documentatii de atestare a competentei tehnice.

  Raportari trimestriale si anuale catre ANRM, calculul redeventei miniere.

Consultanta in domeniul Resurselor Minerale

 • Licente si premise de explorare si exploatare
 • Proiectare consultanta si documentatii
 • Servicii tehnice de specialitate pentru deschiderea si exploatarea carierelor si balastierelor

Citeste mai mult...

Consultanta in domeniul Mediului si Apelor

 • Documentatii pentru obtinerea Avizelor / Autorizatiilor de mediu.
 • Bilanturi de mediu.
 • Studii de impact de mediu.
 • Studii de impact referitoare la zonele apartinand siturilor "Natura 2000".
 • Documentatii pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de gospodarire a apelor.